Tancehraní

Pohyb je pro děti tou nejpřirozenější činností, skrze kterou se učí a rozvíjí. Přirozený pohyb dětí dále kultivujeme do jednoduché pohybové improvizace nebo taneční formy pomocí kreativní hry. S dětmi tančíme v prostorách mateřské školy - ideálně v exteriéru (zahrada, louka), nebo v místnosti přizpůsobené pro tanec s dětmi.
Nabízíme dlouhodobý kurz (cca 10 lekcí po 45 min), nebo jednorázový taneční program v délce 60 min.

Jednorázový taneční program 

Taneční program tematicky připravujeme tak, aby byl v souladu s cyklem ročních dob, svátků a proměn v přírodě. Program však můžeme přizpůsobit Vašim potřebám, a navázat tak na Váš školní vzdělávací plán. 

Hodiny mají ustálený průběh. Obsahují přivítání písničkou v kroužku, rozehřátí pomocí říkanek doprovázených pohybem, dále pak povídání o tématu a pohybově-taneční hry a improvizace dle tématu hodiny. V závěru hodiny obvykle "vyčarujeme" spolu s dětmi nějakou pomůcku (psychomotorické šátky, padák, stužky, peříčka, orffovy hudební nástroje, štěrchátka apod.). Nakonec hrajeme pohybovou hru nebo hodinu zakončíme taneční improvizací. S dětmi se pak rozloučíme v kruhu písničou. 

Jednorázový taneční program zahrnuje i krátkou patnáctiminutovou tvořivou dílnu na závěr, při které děti mohou zpracovat své zážitky z hodiny a vytvořit si hmatatelnou vzpomínku, která se vztahuje k celému tématu hodiny.

Dlouhodobý kurz (10 lekcí po 45 minutách)

Tancem u dětí rozvíjíme pohybové dovednosti, soustředění a fantazii. Cílem je naučit děti, aby citlivěji vnímaly své tělo a využívaly k pohybu všechny části těla rovnoměrně. Zároveň se učí spolupracovat s ostatními dětmi a vnímat a tolerovat odlišnosti. Naučí se také základní rytmy, jednoduché taneční říkanky, popěvky a krátké taneční choreografie na známé dětské písničky.

Taneční program tematicky připravujeme tak, aby byl v souladu s cyklem ročních dob, svátků a proměn v přírodě. Můžeme se však společně domluvit na tématech lekcí tak, aby navazovaly na Váš školní vzdělávací plán.

Taneční hodiny zahrnují spontánní hru i didakticky zacílené činnosti a jsou vedeny tak, aby u dětí rozvíjely klíčové kompetence dle Rámcového vzdělávacího programu.

Kompetence dle RVP

  • vědomí těla, jeho hranic, osobního prostoru, respekt k osobnímu prostoru ostatních
  • fantazie, hra, sebevyjádření
  • citlivost, sebeovládání prostřednictvím dynamiky pohybu
  • spolupráce
  • vývojový pohyb - plazení, lezení - doplnění fází, které neproběhly dostatečně
  • cítění rytmu

S kým jsme už spolupracovali:

LMŠ Lesinka, LMŠ Sedmikrásek, Mateřský klub při Židovské obci, LMŠ Chotěboř.


CENÍK

Jednorázový program
do 10 ti dětí .......................................... 1 000 Kč/program
od 10 ti dětí (2 lektorky) ................... 1 500 Kč

Dlouhodobý kurz
do 10 ti dětí ......................................... 500 Kč/lekce
od 10 ti dětí (2 lektorky) .................. 750 Kč